Solidair

Solidair

Bij ons staat de deur open voor ieder kind en iedere ouder. Wij vinden het belangrijk dat wij als dorpsschool ook een maatschappelijke rol vervullen. Sport- en culturele verenigingen, de bibliotheek, de parochie, de muziekschool,… ze vinden allemaal een plaatsje in één van onze gebouwen.

We zijn solidair met andere mensen. We treden o.a. op voor onze bejaarden, doen acties voor de derde wereld en we zetten in op Europese samenwerking met scholen uit andere landen.

Onze kinderen weten dat ze moeten delen!